natuurlijke tuin

Waarom kiezen voor een natuurlijke tuin?

Eerst wat achtergrond: 

Uit studies is gebleken dat private tuinen in Vlaanderen naar schatting iets meer dan 8% van onze totale ruimte innemen. Dat is bijna evenveel als de totale oppervlakte aan bos (10,3%) (1). Vlaanderen omvat duizenden tuinen, zowel grote als kleine, en daarin zouden ontelbaar veel wilde dieren en insecten kunnen in leven.

Maar het gaat niet goed met onze wilde insecten- en dierenpopulaties. De laatste jaren volgen de vele verontrustende berichten over de sterke achteruitgang ervan, elkaar in een sneltempo op. Onze tuinen zijn vaak te steriel geworden, gras zonder één bloemetje, struiken en bomen uit andere contreien, … Onze eigen insecten en dieren zijn hierdoor hun voedselbronnen en waardplanten kwijtgeraakt.

Uit enkele cijfers van het rapport, State of Nature, dat is opgesteld in opdracht van de Europese Unie, blijkt hoe ernstig de situatie in België werkelijk is. Meer dan 70% van onze 'habitats' heeft een slechte staat van instandhouding. Als gevolg hiervan zijn, in vergelijking met 1970, onze insectenaantallen gehalveerd. De nachtvlinders zijn met 88% achteruitgegaan, de grondkevers met 72%, het aantal vlinders met 76%, het gaat zo maar door. Ook bij de wilde bijen populaties en andere bestuivende insecten is de situatie dramatisch. Bovendien gaan deze cijfers enkel over de soorten die we kunnen tellen en identificeren. Vele andere insecten, waterplanten, schimmels en korstmossen gaan onopgemerkt verloren.(2)

Maar er is ook goed nieuws. 

We kunnen zorgen voor een kentering als we meer focussen op wat onze soorten nodig hebben en dit toe te gaan passen in onze tuinen. Door te zorgen voor meer voedsel en huisvesting en onze tuinen te gaan gebruiken als micro leefklimaatjes, komen de soorten uit allerlei versnipperde zones terug beter met elkaar in contact en kunnen we bijdragen aan de genetische versterking van onze eigen soorten. Door als het ware hun 'habitats' te verbeteren, kunnen we er stilaan voor zorgen dat onze eigen soortenrijkdom aan insecten en dieren terug kan aansterken.

Dit is dus waarin ik mijn missie heb gevonden. Mensen die overtuigd zijn dat het dringend anders moet, helpen hun doel te bereiken: Een fantastisch mooie tuin creëren, waarin ze tot rust kunnen komen en kunnen genieten van de natuur in al zijn eenvoud en pracht, en gelijktijdig hun steentje bijdragen aan onze natuur die ons allen zo dierbaar is, maar die ons allen echt broodnodig heeft. Elke tuin telt!


BRONNNEN;

(1) Bloemen & cijfers - Een statistisch overzicht van het tuinenlandschap in Vlaanderen

VEERLE STROSSE, PETER VERVOORT [ DEPARTEMENT OMGEVING, VLAAMS PLANBUREAU VOOR OMGEVING ]

(2) knnv Uitgeverij: 'Hoe help ik de dieren in mijn tuin?'